Geschiedenis

h_dienblad_970x300
Afbeelding: Schilderwerk van Sikkens, bezit collectie Bootsma

De Hindelooper Schilderkunst dateert uit het einde van de zeventiende eeuw. Hindeloopen was toen een belangrijke handelsstad. Net als de Hollandse steden was er sprake van grote bloei. In die tijd richtten de gegoede burgers hun huizen vaak in met fraai bewerkte, eiken houten meubels. Soms werd het eiken hout ook wel beschilderd, bijvoorbeeld zeemanskisten. Inspiratie daarvoor werd vermoedelijk opgedaan tijdens de handelsreizen naar Oost-Europese landen en Scandinavië. In de volkskunst uit die landen zie je vergelijkbare motieven. Andersom heeft het Hindelooper schilderwerk waarschijnlijk ook weer de decoraties daar beïnvloed. Het beschilderen van meubels kwam nog meer voor toen het eikenhout schaarser werd en dus duurder. Het goedkopere grenenhout bleek een goed alternatief. Om de meubelen toch een fraai aanzien te geven, werden ze beschilderd. Aanvankelijk was het aantal kleuren beperkt, vaak bruin met witte accenten. In de 18e eeuw werden meer kleuren gebruikt en werden de stukken zeer bont beschilderd. Dikwijls werd een Bijbelse voorstelling geschilderd. De voorstellingen werden gecombineerd met rijke versieringen in de vorm van acanthusranken, bloemen en vogels. De vogel , die is meegenomen uit de reizen naar Indië, word ook wel gezien als geluksvogel.